Lien Nguyen xin chào tất cả Cô Chú, Anh chị em  ,  " easy123healthinsurance.com" là trang web phục vụ cộng đồng người Vietnam ở Mỹ. Đây là trang thông tin bảo hiểm sức khỏe cho người đến tuổi Medicare hoặc những người cần bảo hiểm Affordable Care Act ( gọi là Obamacare). Lien là chuyên viên tư vấn  bảo hiểm sức khỏe ở Dallas, Texas và đã phục vụ cộng đồng Vietnam ở DFW , Houston, Austin ....hơn nhiều năm qua.  

Bảo hiểm sức khỏe không khó để hiểu nhưng bởi vì có quá nhiều chương trình khác nhau, và nhiều hãng bảo hiểm lớn đưa ra nhiều quyền lợi hấp dẫn đến Quí vị. Nếu Quí vị không hiểu rõ những điều kiện hoặc chi tiết bên trong để quyết định bảo hiểm cho mình, Quí vị sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, trước khi quyết định đăng ký chương trình bảo hiểm nào, Quý vị cần gọi điện hoặc email cho Liên, Liên sẽ giúp Quí vị hiểu rõ chương trình bảo hiểm và chọn chương trình nào thích hợp. Chi phí tư vấn đều miễn phí , Quí vị có thể liên lạc theo 3 cách: 
Phone, email or điền form bên dưới, Liên sẽ liên lạc Quí vị khi nhận được thông tin.

Rất vui được phục vụ Quý vị